top of page
  • Writer's picturepeter

3 vinkkiä itseohjautuvuuden johtamiseen

Päivitetty: 8. syysk. 2022

Hyvin monet esihenkilöt, johtajat ja hr-ammattilaiset toivovat työpaikalleen lisää itseohjautuvuutta. Vaikka itseohjautuvuuteen vaikuttaakin merkittävästi yksilön persoona, on esihenkilöllä iso vaikutus siihen, kuinka itseohjautuvasti ihmiset toimivat ja kuinka tuloksellista se on.


Itseohjautuvuus organisaatioissa on osin paradoksi, sillä itseohjautuvuus voi toteutua vain rajallisessa kontekstissa. Työhön liittyvä lainsäädäntö, organisaation omat käytänteet, strategia, tavoitteet ja arvot määrittävät kukin niitä raameja, joiden sisällä itseohjautuvuus voi toteutua.


Näiden raamien sisällä oikeanlaisella johtamisella voidaan tukea yksilöiden itseohjautuvuutta. Ohessa kolme tähän näkökulmaa, jotka myötäilevät sisäisen motivaation teoriaa.


1) Mahdollista tuloksellinen työskentely.

Tämä tapahtuu varmistamalla, että johdettavasi tietää, mitä hänen tulee tehdä ja missä aikataulussa tehtävät tulee tehdä. Tämä tarkoittaa, että myös perehdytys on kunnossa. Olette lisäksi puhuneet yhdessä tavoitteista ja keinoista, jolla johdettavasi aikoo tavoitteensa saavuttaa. Esihenkilönä sinun tulee antaa vapautta, oikeuksia ja vastuuta. Sinun ja johdettaviesi välillä tulee olla luottamuksen ilmapiiri, sillä itseohjautuvuus ei toteudu, jos et voi luottaa, mikromanageeraat tai edellytät yhtä oikeaa tapaa työskennellä.


2) Johda kyvykkyyttä.

Varmista, että johdettavasi hallitsee työnsä riittävästi. Kunnollisen perehdytyksen lisäksi työssä tulee voida kehittyä jatkuvasti sekä oppia uusia tapoja ratkoa esiin nousevia haasteita. Palaute on yksi erinomainen oppimisen keino. Positiivinen palaute tekee vahvuudet näkyviksi ja kannustaa hyviin suorituksiin jatkossakin. Kriittinen palaute, oikein annettuna, puolestaan mahdollistaa oman toiminnan tarkastelun ja virheistä oppimisen. Esihenkilönä sinun siis tulee haluta tukea johdettaviesi ammatillista kasvua.


3) Luo vahva yhteisö.

Kun ympärillä on hyvä ja kannustava tiimi, omien taitojen hyödyntäminen on helpompaa. Tieto siitä, että aina saa tiukan paikan tullen tukea, eikä jää ongelmineen yksin, rohkaisee itsenäiseen työskentelyyn ja kokeiluun. Eli esihenkilön yksi keskeinen tehtävä onkin luoda johdettavistaan toimiva joukkue.


Uudista johtamiskulttuuri!

Yksittäinen esihenkilö harvemmin pystyy yksin muutokseen. Paras tulos syntyy sillon, kun esihenkilöt pysähtyvät yhdessä pohtimaan, tarvitaanko itseohjautuvuutta, mitä hyötyä siitä meille olisi ja miten me yhdessä kasvatamme tätä työpaikallamme. Yhteinen muutostyö antaa voimaa myös yksittäiselle esihenkilölle muutoksen jalkauttamiseksi. Siksi, yhteistyö kannattaa.

6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page