top of page
  • Writer's picturepeter

Huipputiimissä hyödynnetään erilaisuutta

Ihmisten tapa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ei ole yhdestä puusta veistetty. Yksi keskittyy enemmän asioihin toisen painottaessa tunneilmaisua. Joku ei hätkähdä tiukastakaan ajatustenvaihdosta, kun taas osalle tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti konfliktia.


Mitä paremmin tiimissä / työyhteisössä pystytään huomioimaan ihmisten erilaisia kommunikointitapoja, sen tuloksellisempaa ja mukavampaa tiimissä työskentely on. Kun erilaisuuden hyödyntämisessä onnistutaan, vaikuttaa se myönteisesti työyhteisön psykologiseen turvallisuuteen. Kyse on siis tärkeästä taidosta.Miten erilaisuutta voidaan ymmärtää ja hyödyntää?

Yksi erittäin hyvä tapa pysähtyä erilaisuuden ymmärtämisen äärelle on hyödyntää DiSC-työkalua. DiSCn työyhteisöprofiili tekee näkyväksi sen, miten yksittäiset ihmiset toimivat vuorovaikutustilanteissa, missä he ovat parhaimmillaan ja missä asioissa heidän kannattaa kiinnittää vuorovaikutuksessaan huomiota. Kun tuloksia käsitellään yhdessä tiimin kanssa, tiimi oppii paremmin tunnistamaan, miten ihmiset toimivat keskenään. Tämä antaa hyvän pohjan keskustella yhteistyön ja keskinäisen vuorovaikutuksen vahvuuksista ja myös kehittämistarpeista.


Kohti tuloksellista vuorovaikutusta

Huipputiimin erottaa toisista pelottomuus. Keskinäinen kommunikaatio on suoraa, toisia arvostavaa ja kunnioittavaa, erilaisuutta ymmärtävää ja ennen kaikkea, ihmiset uskaltavat tuoda itselle ominaisella tavalla näkökulmansa tiimin yhteiseen käyttöön. Kun tiimissä ymmärretään toisten erilaisuutta, on omaa vuorovaikutusta myös helpompi muokata tilanne ja vastaanottajat huomioiden. Tämä lisää kommunikaation tehokkuutta ja samalla muut huomioon ottaen.


Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä. Peter on sertifioitunut DiSC:n työyhteisö, johtajuus sekä konfliktiprofiilien käsittelyyn.

8 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

留言


bottom of page