top of page
  • Writer's picturepeter

Miten vahvistaa itseluottamusta?

Terve itseluottamus on sekä hyvän suorituskyvyn että hyvinvoinnin perusaineksia. Itseluottamuksen ollessa kunnossa, usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin suorittaa haastavat tehtävät tai saavuttaa asetettuja tavoitteita on suurempi kuin huonon itseluottamuksen omaavilla. Tällä on suuri merkitys muun muassa siihen, miten itse tekemisestä nauttii.


Itseluottamuksen kaksi lajia

Itseluottamus koostuu kahdesta eri osasta: taipumuksesta ja tilannesidonnaisesta itseluottamuksesta. Tarkastellaan kumpaakin erikseen.


Itseluottamustaipumus tarkoittaa pysyvämpää käsitystä itsestä, omista mahdollisuuksista ja kyvyistä. Tämä määrittelee sitä, miten näemme ja koemme itsemme kokonaisina ihmisinä. Myös mitä uskomme itsestämme kuuluu tähän. Tämä kehittyy yleensä ajan kanssa ja sanomattakin on selvää, että lapsuudenkoti ja nuoruuden kokemuksilla on suuri merkitys siinä, miten luottavaisia olemme omaan itseemme.


Tilanneaidonnainen itseluottamus puolestaan on käsitystä itsestämme jossain tietyssä tilanteessa. Tähän vaikuttavat muun muassa kulloinenkin ympäristö, ihmiset ja saamamme palaute. Hyväksymässä ja kannustavassa ilmapiirissä uskallamme antaa itsestämme enemmän ja siten myös usein saavuttaa enemmän. Tämä puolestaan vahvistaa uskoamme itseemme kyseisenlaisissa tilanteissa. Toisaalta jatkuva kritiikki ja arvostuksen puute alkaa nakertamaan uskoa itseen ja kykyyn suoriutua.


Kuinka listä itseluottamusta?

Hyvä uutinen on, että itseluottamusta voi ja kannattaa kasvattaa. Tässä muutama vinkki, joilla pääset alkuun.

  1. Tunne itsesi. Hyvä itseluottamus rakentuu itsetuntemukselle. Mitä realistisempi kuva sinulla on itsestäsi, sen paremmin tiedät, mitä osaat ja mitä et. Omien rajojen ja rajoitteiden tunteminen lisää luottamusta itseen.

  2. Pyydä palautetta. Tämä on erittäin tehokas keino kasvattaa itsetuntoa. Muista, että tarvitset sekä positiivista että kriittistä palautetta.

  3. Ole positiivinen. Vahvista myönteistä suhtautumistapaa itseesi, tekemiseen, kehitykseen ja epäonnistumisiin. Jos tulee kuokkaan, kyse on siitä, miten nouset ylös ja otat opiksesi. Itsenyötätunto ja armollisuus ovat myös tärkeitä itseluottamuksen kehittymisessä.

  4. Harjoittele. Treenaaminen vahvistaa itseluottamusta. Oli kyse sitten urheilusta, johtamisesta tai esiintymisestä. Mikää ei korvaa kovaa ja säännöllistä harjoittelua. Lue kirjoja, kokeile, mieti, keskustele kokeneempien kanssa, ole valmis kehittymään.


Kuten alussa kirjoitin, terve itseluottamus on hyväksi. Tätä siis kannattaa harjoitella. Palautteelle varmistat myös sen, että luotto itseen pysyy myös kurissa eikä lähde laukalle. Ollaan siis realisteja. Ollaan positiivisia.

-Peter


10 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page