top of page
  • Writer's picturepeter

Minkälainen on hyvä valmentaja?

Suomessa koulutetaan vuosittain, uskaltaisinko sanoa, ehkä useampi sata coachia, työnohjaajaa ja eri nimikkeistä valmentajaa, joista moni alkaa tarjota yksilöille ja yrityksille erilaisia valmennuspalveluita.


Mutta, mikä tekee ihmisestä hyvän valmentajan? Toki meitä valkkuja ohjaavat erilaiset eettiset säännöt ja toiminnassa mukana olevien järjestöjen laatimat ohjeet ja ydintaidot. Sivuutetaan ne tässä kohtaa ja mietitään vain sitä, mikä tekee hyvän valkun. Tässä on mun viiden kohdan lista:


Tavoitteellisuus. Hyvä valmentaja on tavoitteellinen. Hän tietää, miten muutos saadaan aikaiseksi, kuinka motivoida asiakasta ja auttaa häntä sitoutumaan muutokseen. Hän myös osaltaan seuraa edistymistä ja mukauttaa harjoittelua tilanteen edellyttämällä tavalla. Lisäksi hänellä on selkärankaa myös edellyttää asiakkailtaan sitoutumista ja työskentelyä tavoitteen eteen.


Näkemyksellisyys. Valmentajalla tulee olla näkemystä valmennettavasta teemasta. Jos asiakkaana on tiimi, tulee valmentajan ymmärtää mistä elementeistä huipputiimi rakentuu ja kuinka sinne päästään. On osattava vahvistaa tiimin sisäistä vuorovaikutusta, purkaa jännitteitä ja käsitellä konflikteja. Johdon valmentajan tulee tiedostaa, mitä hyvä johtaminen on ja miten organisation kulloisinkiin tarpeisiin voidaan vastata.


Rohkeus. Hyvä valmentaja uskaltaa olla avoin, rehellinen ja haastaa asiakastaan kehittämään ajatteluaan ja toimintaansa. Pelkästään hymyillä ja voimaantumisella ei saada aikaan muutosta, niin upeita asioita kuin nämä ovatkin.


Empaattisuus. Hyvä valmentaja on empaattinen. Hän osaa suhtautua myötätuntoisesti asiakkaidensa kokemuksiin ja auttaa heitä lempeästi ja jämäkästi kohtaamaan ja käsittelemään haasteitaan.


Sitoutuneisuus. Hyvä valmentaja on sitoutunut tukemaan asiakastaan muutoksessa. Hän on myös sitoutunut oman toimialansa eettisiin ohjeisiin ja toimintatapoihin sekä pitää huolta omasta kehittymisestään.


Hyväksi valmentajaksi tullaan ajan kanssa

En ole koskaan tavannut ihmistä, josta yksittäinen koulutus olisi tehnyt hyvän valmentajan…. tai coachin… tai työnohjaajan. Kasvu yllämainittuihin viiteen ominaisuuteen vie väistämättä aikaa, eikä niitä opita missään koulutuksessa. En kuitenkaan tarkoita, että koulutus olisi turhaa. Päinvastoin. Koulutusta tarvitaan, jotta käsitys ammattitaidosta, teoriasta ja työmenetelmistä voi alkaa kehittymään. Hyväksi koutsiksi kasvu vaatii kuitenkin aikaa ja vaivaa. Oma työnohjaus, jatkokouluttautuminen ja ajatusten vaihto kollegoiden kanssa yhdessä työstä saatujen kokemusten kanssa ovat erinomainen tuki, josta hyötyy sekä valkku itse että hänen asiakkaansa.


-Peter19 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page