top of page
  • Writer's picturepeter

Huomioiko coaching yrityksen strategian?

Coaching on yksi konsultointityön muoto, joka on tavoitteellita toiminta- ja suorituskyvyn parantamista. Se auttaa fokusoimaan, priorisoimaan ja tunnistamaan kehityksen esteet sekä saavuttamaan tavoitteet. Mutta, mitkä ja kenen tavoitteet? Coachattavan, maksajan vai yrityksen?


Kysymys kuuluukin: kuinka hyvin coaching huomioi tilaajan yrityksen strategian ja tavoitteet? Väitän, että vaihtelevasti. Ei ainakaan niin hyvin kuin mitä pitäisi tai voisi. Syitä tähän löytyy sekä tilaajasta että meistä coacheista.


Tilaaja. Melko harvoin tilaaja osaa oma-aloitteisesti kertoa coachingia hankittaessa yrityksen strategisista tavoitteista ja miten tilattavan coachingin on tarkoitus tukea tätä. Sen sijaan tilaaja puhuu usein akuutista ongelmasta, johon halutaan parannusta. Ratkaisua haetaan pistemäisesti tulipaloon, ilman pohdintaa, miten coaching voi tukea strategisia päämääriä.


Coach. Melko harvoin coachit kysyvät, miten coaching liittyy organisaation kokonaisuuteen. Sen sijaan liian usein tyydytään asiakkaan toiveeseen esim. kehittää vuorovaikutusta, ajanhallintaa ja/tai priorisointikykyä. Tämä on oikeastaan aika ymmärrettävää, sillä suurin osa meistä koutseista on vuorovaikutuksen kehittämisen ammattilaisia ilman strategista osaamista


Systeeminen osaaminen on olennainen taito

Jotta coaching ei keskittyisi vain pistemäiseen kehittämiseen ja pahimmillaan osaoptimointiin, tarvitaan systeemistä taitoa. Kykyä ja halua nähdä käsiteltävä asia osana laajempaa kokonaisuutta. Alla on kuvattu muutama kysymys, joiden avulla käsiteltävää asiaa voidaan ymmärtää laajemmasta kokonaisuudesta. Nämä kysymykset sopivat soveltaen sekä kartoitusneuvotteluun että coachingtapaamisiin.

  1. Miten organisaatiokonteksti vaikuttaa käsiteltävään asiaan?

  2. Miten käsiteltävä asia vaikuttaa ympäristöön?

  3. Minkälainen johtaminen mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen?

  4. Mitä on ratkaisevaa saada aikaan, jotta tavoitteet toteutuvat?

  5. Millä tavalla nykyiset ongelmat heijastuvat tiimin tai yksittäisten johdettavien suorituskykyyn?Iloa viikkoon!

-Peter

2 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page