top of page
  • Writer's picturepeter

Mistä tuloksellinen tiimityö syntyy?

Tulokselliseen tiimityöhön liittyen on sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvät uutiset ovat ne, että todella merkittäviä onnistumisen kivijalkoja tiimityössä on vain kolme. Huonot uutiset puolestaan ovat siinä, että nämä kolme kivijalkaa edellyttää paljon vaivannäköä. Eikä mikään niistä toteudu ilman jatkuvaa huolenpitoa.


Tuloksellisessa tiimityössä tarvitaan psykologista turvallisuutta, yhteistä tavoitetta tiimille sekä halua ja aikaa oppia sekä työstä että yhdessä työskentelystä. Monet tiimivalmennuksista kohdentuvatkin nimenomaan näihin kolmeen osa-alueeseen. Kaksi jälkimmäistä, tavoite ja oppiminen, ovat yleensä kohtuullisen helppoja saavuttaa. Sen sijaan psykologinen turvallisuus tuottaa yleensä haasteita. Me emme välttämättä ole tottuneet paljastamaan itseämme ja ajatuksiamme rehellisesti toisille. Pelkäämme asettaa itsemme ja ajatuksemme toisten arvioivan katseen alle. Ja tästä uskalluksesta psykologisessa turvallisuudessa nimenomaan on kyse.Tiimi, joka panostaa näiden kolmen osa-alueen kehittämiseen, saavuttaa nopeasti erinomaisia tuloksia. Tämä väite pohjautuu useisiin valmennuksiin erilaisten tiimien kanssa. Sillä ei ole mitään väliä, minkälaisesta tiimistä on kyse. Yhdessä päässä on globaalin yrityksen eurooppalainen johtoryhmä, toisessa vanhustyötä tekevä hoitajista koostuva tiimi. Molemmissa ryhmädynamiikka on ihmisistä johtuen samankaltaista haasteineen. Ihmiset ja tiimit ovat monessa suhteessa vakioisia, olivatpa tiimit minkälaisia tahansa.


Parhaimmat tulokset saavutetaan ulkopuolisen valmentajan kanssa. Miksikö? Ulkopuolinen sparrauskumppani vauhdittaa usein ajattelun kehittymistä fasilitoimalla keskustelua ja haastamalla ihmiset ottamaan niitä kuuluisia riskejä oman itsensä ilmaisussa. Toki tiimit voivat oppia myös itsenäisestikin; tälle ei ole mitään esteitä. Alla vielä kolme nopeaa keskustelun teemaa, joilla syventyä näiden aiheiden käsittelyyn:

  1. Miten helppoa itse kunkin on sanoa omat ajatuksensa ääneen meidän tiimissä? Mitkä asiat tekevät puhumisen helpoksi? Entä mitkä asiat vaikeuttavat tätä?

  2. Mikä on yhteinen tavoitteemme tiiminä? Mitä tarkoitusta varten tiimimme on olemassa? Mitä hyötyä keskinäinen yhteistyö tarjoaa a) tiimille ja b) tiimin jäsenille?

  3. Miten varmistamme, että jaamme tietoa ja ideoita tehokkaasti toistemme kanssa? Mitä meidän tulisi oppia yhdessä, jotta pystymme vastaamaan meihin kohdistuviin odotuksiin?

Intoa tiimien kehittämiseen!

-Peter

9 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page