top of page
  • Writer's picturepeter

Miten rakentaa voittava joukkue?

Haluatko oikeasti tiimisi olevan huippu? Mitä tiimin jäsenet ajattelevat tästä? Haluavatko he olla osa huipputiimiä? Mitä osaamista sinulla esihenkilö/johtaja on huipputiimin rakentamiseen?


Ennen kuin puhut tiimillesi huipputiimivisiostasi, on hyvä pysähtyä yllä esitettyjen kysymysten ääreen. Mieti myös, onko tiimisi valmis kehittymään? Oletko itse valmis? Jos vastaus kumpaankin on "kyllä", on aika painaa kaasua!


Voittava joukkue koostuu vahvoista yksilöistä

Tiimi on erisuuri verrattuna yksilöiden summaan. Sanomattakin selvää, että huipputiimiä ei rakenneta asennevammaisista, keskinkertaisista suorittajista, jotka piittaavat vähän tai eivät lainkaan omasta tai tiimin kehittymisestä. Siksi rekrytoinnilla on olennainen merkitys onnistumisessa.


Vahvoilla yksilöillä tarkoitan ensisijaisesti ihmisiä, joilla on osaaminen ja itseluottamus balanssissa. Osaaminen ilman itseluottamusta tekee ihmisestä pelokkaan ja varovaisen alisuoriutujan. Itseluottamus ilman osaamista puolestaaan tuottaa tyhjää isottelua. Noviisit ovat syystäkin ilman osaamista ja ammatillista itseluottamusta, joten tiimin menestyksen kannalta olennaista onkin, miten nopeasti ja tehokkaasti heistä kasvatetaan itseensä uskovia, ammatillista näkemystä omaavia rohkeita asiantuntijoita.


Osaamisen ja itseluottamuksen ohella tarvitaan myös hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ilman kykyä kohdata toinen ihminen aikuismaisesti ja hyväntahtoisesti omat ja toisen rajat tiedottaen, ei tiimi koskaan voi kasvaa huipuksi. Keskeisiä vuorovaikutistaitoja ovat kyky olla läsnä ja kuunnella, kysymysten esittäminen, palautetaidot sekä empatiataidot. Näillä taidoilla monessakin ihmissuhteessa päästään pitkälle.


Voittava joukkue panostaa tiimiin

Yksilöiden taidot eivät itsessään varmista huippujoukkueeksi kasvua. Huipputiimit panostavat yhdessä oppimiseen, yhteisiin tavoitteisiin ja psykologisen turvallisuuden kasvattamiseen. Yksinkertaistaen: tiimin toimintakyvyn ja kulttuurin kehittämiseen yhteisillä pelisäännöillä ja näiden toteutumisen jatkuvalla arvioinnilla. Pelisäännöt tietenkin ohjaavat tavoitteiden, strategian ja arvojen mukaiseen toimintaan työhyvinvointi huomioiden.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan tiimejä pitäisi arvioida työskentelyn tulosten ja työilmapiirin kautta. Jälkimmäinen pitää sisällään mm. psykologisen turvallisuuden ja suoraanpuhumisen toteutumisen.


Vinkit huipputiimin kehittämiseen:

  1. Esihenkilö/tiiminvetäjä: hankinosaamista tiimin rakentamiseen ja lisää tietoa tiimien dynamiikasta.

  2. Esihenkilö: hanki itsellesi coach sparraamaan tiimin rakentamista

  3. Hankkikaa ulkopuolinen valmentaja tehostamaan toimiksi kasvua.

  4. Varautukaa, että kyseessä on prosessi. Tässä ei tulla parilla-kolmella kerralla valmiiksi.

  5. Varautukaa harjoittelemaan arjessa. Esim. palautetaidot vaativat harjoittelua.


Intoa huipputiimin rakentamiseen. Se vaatii työtä, mutta hyödyt ovat lopulta vaivannäköä suuremmat.


-Peter


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page